Država – to sam JA!

PrtSC 020

Neostvarena želja VELIKOG VOĐE…

E, pa, proživeh ja ovih, svojih, šezdesetak godina u gluposti i neznanju. Nisam znao, zaista, da su višestranački izbori istovremeno i plebiscit, referendum naroda. Pa nisam znao, da svi oni koji nisu glasali ni za jednu partiju jer nisu imali za koga, u stvari daju svoj glas Velikom Vodji, da se na njihove glasove pozove i da suvereno, demokratski, punim pravom, izjavi da je NJEGA narod birao, jer on, naravno, uvek zna šta je za narod bolje!

Kako objasniti, drugačije, da on, pun sebe (a kada nije bio?) objavi narodu da nikakvog referenduma o pravcu kojim zemlja treba da ide NEĆE BITI! Jer, NJEGA je narod izabrao! A on zna sve bolje!

U međuvremenu je u problemu sa sastavom Vlade. Sa jedne strane, nema kvalitet u svojoj Partiji, a sa druge ozbiljni pritisci sa svih strana. Sa treće, njegov ego. Užasna situacija.

Vratiću se na pitanje referenduma o pristupanju EU.

Ja sam zapanjen ČINJENICOM da neko, ko je dobio podršku, negde oko 20% Srpskog naroda, ostalom narodu uskraćuje pravo da odlučuje o svojoj sudbini! Jer, podrazumeva se, ON zna bolje! ON zna šta je dobro za taj narod!

Narod je amorfna tvorevina. Ljudi su skloni da donose nerezonske odluke…i zato je bolje da ON, koji sve i uvek zna, donosi odluke za boljitak tog istog naroda.

A narod će mu za to biti neizmerno zahvalan.

Tako će on deci, lepo objasniti da treba manje da se igraju, a više da rade. A kako to izgleda, on je najbolji primer. On radi 25 sati dnevno (na oduševljenje i beskrajno divljenje „i psihičko i fizičko“, nekih osveštenih delatnika). Reći će on deci, isto, da se nikako ne ugledaju na svoje dede, babe, očeve i majke, već da budu bolji od njih, tako što će prihvatiti Protestantske radne navike. Podrazumeva se, pored radnih navika, treba prihvatiti i moral i etiku tih nadljudi. Tih Protestanata. Jer oni su poznati po visokomoralnim principima. Vidi se to. U celom svetu.

Nije mi jasno, samo, da li je njemu na pamet pala ova „genijalna“ ideja, ili je negde prepisivao? Interesantno je, da nikada nikome, pametnome Srbinu takva briljantna ideja nije pala na pemet. A ne može se reći da nije bilo pametnih i dobronamernih ljudi u ovoj jadnoj  i napaćenoj zemlji.  Čak, iz nekog (za Njegovo Veličanstvo) nerazumljivog razloga, uglavnom su svi bili skloni da daju prednost Pravoslavnom moralu i etici. A ne može se reći ni da su Srbi, seljaci, domaćini bili neradni. Naprotiv, sa par hektara ili lanaca (kako ko voli) zemlje su često hranili buljuk gladnih usta. I kada je trebalo (a često je trebalo), tu su okućnicu i čeljad branili i svojim životima. Upravo od tih „visokomoralnih“ Protestanata! A svoju decu učili, svojim primerom, da budu čestiti ljudi.

Problemi za Srbe i Srbiju su uvek (uz izuzetak Otomanskog Carstva) dolazili upravo sa Zapada. Iz Carstva Protestantizma. Na sve moguće načine su pokušavali i pokušavaju da ovladaju ovim prostorom. Oružjem, kulturnom infiltracijom, nametanjem Srbima stranih vrednosti, petom kolonom, sankcijama. U novije vreme preko raznih NVO, preko MMF-a, Svetske banke, EU, NATO.

I ne ide im sada loše. Ekonomija nam je na kolenima, vojsku skoro i da nemamo. Srbi u svojoj zemlji robovski rade za strane gazde, a plaćeni su tek toliko da ne pomru od gladi..

Socijalni aspekt države skoro da i ne postoji. Zdravstvo, školstvo, kultura…Sve to Srbima nije potrebno.

Doneti su Zakoni koji zaokružuju vladavinu neoliberalnig kapitalizma (treba li naglašavati da je i on tvorevina „visokomoralnih i radnih“ Protestanata?).

A Veliki Vođa traži od dece „da se manje igraju, a više da rade“!? Da li on to, na taj način, „regrutuje“ belo roblje za svoje belosvetske „prijatelje“. Ili opravdava onu reklamu na CNN-u o Srbima  kao „obrazovanoj, a jeftinoj radnoj snazi“? Ili, opet, ne odustaje od „preumljavanja“ lenjih Srba?

Što god da je, nije dobro.

3a

httpwwwastrosvastaracom